Webinarreeks Het Nieuwe Normaal trapt af

maandag 4 mei 2020
timer 6 min
Webinarreeks Het Nieuwe Normaal trapt af

Wat zijn de belangrijkste consequenties die de 1,5 meter maatschappij zal hebben op het gebruik, de inrichting, het ontwerp en het onderhoud van de fysieke leefomgeving? Deze vraag stond centraal tijdens het webinar ‘Het nieuwe normaal in: de fysieke leefomgeving.’

Spreker Johan Diepens (Mobycon) nam de deelnemers mee in een aantal signaleringen. Via de chat kwamen volop suggesties en vragen binnen van de tientallen deelnemers, wat een dynamisch webinar opleverde. Moderator Robert Coffeng (Antea Group) en dagvoorzitter Etienne Kreutzer (Stendig-advies) leidden het gesprek in goede banen.

Diepens viel het onder andere op dat tijdens zijn fietstocht naar kantoor de straten in de stad behoorlijk leeg waren, terwijl het juist in het buitengebied drukker was. De vraag is natuurlijk hoe dat zal zijn als straks de samenleving weer op gang komt. De coronacrisis doet ons verlangen naar een tijd kort geleden, toen we nog zonder erbij na te denken door de stad fietsten. Toen we ons een weg langs de buren schoven als er te weinig ruimte was op de stoep. Tegenwoordig lopen we met een grote boog om ze heen. 

Zijn we voorbereid?

De kans is groot dat we voorlopig nog wel vastzitten aan de 1,5 meter maatschappij. Maar zijn we daar wel goed op voorbereid? Een poll toonde aan dat de deelnemers hier verschillend over dachten. Op de vraag ‘De 1,5 meter samenleving is in de Nederlandse openbare ruimte goed te organiseren qua infrastructuur’ werd bijvoorbeeld verdeeld gereageerd. Ongeveer de helft dacht van wel, de andere helft zag het niet zo zitten. Dezelfde vraag maar dan met betrekking op het gedrag van mensen leverde een zelfde beeld op. Wat betreft wetgeving dacht de meerderheid wel dat de openbare ruimte goed te organiseren zal zijn.

Impact op de fysieke leefomgeving

Dat mobiliteit een grote rol speelt bij het op gang laten komen van onze economie is duidelijk. De vraag is welke vormen van mobiliteit het beste passen in een 1,5 meter maatschappij. Stapt iedereen in de auto omdat dan de kans op besmetting het kleinst is? Dat heeft grote impact op de beschikbare ruimte in de fysieke leefomgeving. Stappen we massaal op de fiets? Dan is die impact al een stuk kleiner, maar hoe pak je dat vervolgens aan? Het OV biedt veel plek aan mensen in een kleine ruimte, maar die optie lijkt zeker op korte termijn onhaalbaar. Nu al zien we dat er keuzes gemaakt moeten worden voor wie gebruik mag maken van het OV. 

Tegelijkertijd blijkt dat thuiswerken in Nederland prima gaat, met mogelijk op de langere termijn invloed op de mobiliteitsvraag. Momenteel worden in Nederland op meer plekken ervaring opgedaan met tijdelijke maatregelen die ervoor zorgen dat we in de fysieke leefomgeving afstand kunnen houden, bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer op stoepen en gereguleerde rijen op de markt.

Het mobiliteitsprotocol

De deelnemers aan de webinar vonden dat de focus van tijdelijke maatregelen vooral op voetgangers, fietsers en OV zou moeten liggen. Op het moment dat je die focus hebt kun je gaan werken aan wat Diepens noemt het Mobiliteitsprotocol. Daarin maak je afspraken, over bijvoorbeeld de lengte van je reis. De meeste deelnemers vonden dat de regio de best geschikte schaalgrootte is om daar afspraken over te maken. Of per ziekenhuisregio, zoals een van de deelnemers als suggestie noemde. 

Oefenen met toepassen

Diepens nam de deelnemers tot slot mee in een aantal concrete cases, als vingeroefening voor het bedenken van maatregelen die in een mobiliteitsprotocol zouden kunnen passen.

Case 1: opstellen met de fiets bij een verkeerslicht

Tot voor kort wurmden tientallen fietsers zich naast en achter elkaar voor het verkeerslicht, maar met anderhalve meter afstand is er veel meer ruimte nodig. Vanuit de deelnemers kwamen meerdere praktische ideeën om dit te regelen. Zo suggereerde iemand om de verkeerslichten buiten werking te stellen, zodat verkeersdeelnemers met elkaar de doorstroming moeten bepalen. Flexibele fietsstroken was een andere idee. “Wanneer er veel fietsen zijn, dan meerdere fietspaden in één richting naast elkaar. Wanneer er veel auto’s zijn, dan het aantal fietsstroken beperken.” En er was iemand die voorstelde om een fietsopstelstrook met dambordpatroon te maken, een soort zebrapad voor fietsers. Meer en vaker groen voor fietsers was ook een idee, zodat er een betere doorstroming ontstaat.

Case 2: de winkelstraat

Op zaterdag met z’n allen gezellig naar de stad om te winkelen en te flaneren, we kunnen ons bijna niet meer voorstellen hoe dat ging. En hoe moet dat als we afstand moeten houden? De deelnemers aan de webinar zien deels een taak voor de winkeliers zelf, die het publiek zouden moeten oproepen om te winkelen op rustige tijden. Maar hoe weet je nu wanneer het rustig is? Data kunnen hierbij helpen. Of tijdslots, zoals iemand voorstelde. En door de winkelstraten eenrichtingsverkeer te maken zou afstand makkelijker moeten worden.

Case 3: fietsparkeren op het trottoir

De derde case van Diepens ging over fietsparkeren. Zou het een goed idee zijn om fietsparkeren op stoepen te verbieden? Voor de toegankelijkheid zou dit zeker welkom zijn, vonden enkele deelnemers. Iemand anders vond dat de ruimte tussen voetgangers, fietsers en auto’s anders verdeeld zou moeten worden. “Voetganger en fietser hebben nu de restruimte. Misschien moeten we meer plek voor voetgangers en fietsers reserveren. Met een brede stoep, kort parkeren voor de fiets langs de gevel en de restruimte voor de auto.” Dit kan dan mooi aansluiten bij ambities die veel gemeenten toch al hebben op gebied van mobiliteit.

 

Bekijk hier de hele webinar terug: 

 

Het nieuwe normaal in: samenwerken

In het volgende webinar, onder leiding van Robert Coffeng (Antea Group), gaat het vooral over de manier van (samen)werken in de 1,5 meter maatschappij. “Schouder aan Schouder, met hetzelfde doel” zongen Guus en Marco 10 jaar geleden. Symbolisch is dat helemaal actueel. Wie had toen gedacht dat dat fysiek juist nu niet meer kan in de 1,5 meter maatschappij? Wat betekent dat dan voor samenwerken, samenwerken op afstand? 

Veel organisaties faciliteren allerlei digitale mogelijkheden om de samenwerking tussen collega’s onderling en met klanten vorm te geven. Vanuit thuis samenwerken door gebruik te maken van Skype, Teams, Zoom of Jitsi lijkt het devies. 
Hoe past ons sociale karakter en dit digitale keurslijf? In dit webinar delen we ervaringen en geven we tips over hoe vruchtbaar samen te werken met mensen op afstand!

Dit webinar vindt plaats op 28 mei van 15:30 tot 16:30. Schrijf je hier gratis in: www.competentiedag.nl/webinars

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Twintig jaar Master City Developer (MCD): de grondslag en de vernieuwing

16 jan om 08:00 uur

De initiatiefnemers van de opleiding Master City Developer (MCD) zagen twintig jaar geleden al dat…

Lees verder
flash_onNieuws

MPS organiseert masterclasses rondom het thema belevingsgestuurd beheer

11 aug 2022
Na het succes van de themasessies over circulair beheer organiseert Stichting Managing Public Space (MPS) nieuwe…
Lees verder
Digitaal gemak kan ook een drempel zijn
descriptionArtikel

Digitaal gemak kan ook een drempel zijn

27 aug 2021 timer9 min

Op alle fronten wordt ons leven allengs digitaler - ook reizen met het ov regelen we veelal online. Tijdens het…

Lees verder
Integrale en academische competenties nodig voor openbare ruimte
filter_listLongread

Integrale en academische competenties nodig voor openbare ruimte

19 feb 2021 timer6 min

Beheren is vooruitzien. Dat is de missie, visie én de naam van de website waarop de nog prille Stichting…

Lees verder
Focus op groei, niet op prestaties
descriptionArtikel

Focus op groei, niet op prestaties

30 jun 2020 timer5 min

Het derde en laatste webinar in de reeks Het Nieuwe Normaal stond in het teken van omgangsvormen.

Lees verder
Het nieuwe normaal in: samenwerken
descriptionArtikel

Het nieuwe normaal in: samenwerken

3 jun 2020 timer6 min

In dit tweede webinar in de reeks Het Nieuwe Normaal stond (online) samenwerken centraal. Wat zijn de tips en…

Lees verder
Burgerparticipatie nieuwe werkelijkheid
descriptionArtikel

Burgerparticipatie nieuwe werkelijkheid

5 mei 2020 timer6 min

Burgerparticipatie: het is nog nooit zo belangrijk geweest. Met een nieuw boek en een reeks digiklassen leren…

Lees verder
Webinarreeks over de 1,5 meter samenleving
flash_onNieuws

Webinarreeks over de 1,5 meter samenleving

22 apr 2020 timer4 min

Wat betekent het nieuwe normaal in de 1,5 meter maatschappij voor samenwerken in de fysieke leefomgeing? In een…

Lees verder