Je bent hier: Home | Rondetafel 'Omgevingswet'

Rondetafel 'Omgevingswet'

Vanaf 1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Maar hoe gaan we er nu samen voor zorgen dat we dan ook écht beter samen gaan werken aan de fysieke leefomgeving? Tijdens deze rondetafel bespreken we de uitdagingen. Biind geeft twee wildcards weg.

Juul Osinga, adviseur Leefomgeving bij Aveco de Bondt en gespreksleider tijdens deze rondetafel, legt uit wat de Omgevingswet ook al weer precies inhoudt: "De Omgevingswet voorziet in een herziening, vereenvoudiging en bundeling van het bestaande omgevingsrecht én roept op tot een fundamenteel andere wijze van beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving".

Binnen de Omgevingswet staat een integrale benadering van de leefomgeving centraal: een samenhangende aanpak die recht doet aan maatschappelijke ruimtelijke opgaven op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit, wonen, waterveiligheid en meer. Osinga gaat verder: "Nederlandse overheden bereiden zich volop voor op de komst van de Omgevingswet, waarin de focus ligt op de inhoudelijke en procesmatige veranderingen."

Maar daar liggen nog wel een aantal uitdagingen aan ten grondslag, die om meer aandacht vragen. "Niet voor niets stelt de minister dat de vereiste cultuuromslag pas in 2028 echt gerealiseerd hoeft te zijn." Tijdens de rondetafel worden die uitdagingen verder besproken met een gevarieerd gezelschap vanuit overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hoe gaan we er nu samen voor zorgen dat we straks, mét de Omgevingswet, ook écht beter samen gaan werken aan de fysieke leefomgeving?

Meepraten?

De Rondetafel vindt plaats op woensdagmiddag 30 oktober. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. Wil jij meepraten? Stuur dan een mail naar redactie@biind.nl met daarin je inhoudelijke motivatie waarom jij de geschikte kandidaat bent om het gesprek naar the next level te helpen.

Ben je verhinderd en kan je niet praten, maar wil je wel graag je bijrage leveren? Dat kan op een aantal manieren:

  • Welke vragen heb jij op bovenstaande thema’s? Stuur ze de redactie toe en wij nemen ze mee in de discussie.
  • Wil je aanschuiven? Leden van Biind kunnen zich aanmelden voor een wildcard, waarvan we er twee per Rondetafel beschikbaar stellen.
  • Heb je zelf een thema waarover je graag een Rondetafel wilt organiseren? Je suggesties zijn welkom.

Aansluitend aan de rondetafel kunnen de deelnemers aanschuiven tijdens het diner van het Nationaal Verkeerskundecongres (NVC). Zo kunnen de deelnemers in gesprek komen met verkeerskundigen.

Meer weten over de Rondetafels van Biind? Lees het hier.

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert