Wilco van Heerewaarden

Wilco van Heerewaarden is sinds 2013 vestigingsmanager bij idverde Advies, vestiging Oisterwijk. Deze vestiging is in augustus 2018 verhuist naar Den Bosch. idverde Advies is hèt groene architecten- en ingenieursbureau met 4 vestigingen in Nederland. Als vestigingsmanager geeft Wilco leiding aan ruim 40 adviseurs en ingenieurs op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur, ecologie en natuurwetgeving, groenbeleid en -beheer en werkvoorbereiding en realisatie van ruimtelijke projecten.
“Wat mij energie geeft zijn enthousiaste mensen om mij heen die werken vanuit dezelfde groene passie. Samen met klanten, collega's of gesprekspartners op zoek naar antwoorden in groene vraagstukken. Immers of we nu wonen, werken, sporten of buiten in de natuur tot rust komen; iedereen houdt van groen om zich heen! Ook de experts van idverde Advies werken vanuit die overtuiging. Van een gedragen strategische visie, een uniek ontwerp voor een duurzame stad tot een doordacht beplantingsplan.”
Wilco is daarnaast als kartrekker en auteur nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de Handreiking Natuurdaken. Deze handreiking laat zien hoe je met een dak een verschil kunt maken voor natuur in de stad. Het is een bundeling van kennis en ervaring uit het netwerk van de Green Deal Groene Daken [tegenwoordig Nationaal Dakenplan], waar ook idverde NL onderdeel van uitmaakt.
“Het zou wat mij betreft geweldig zijn als we groene en ecologische structuren net zo belangrijk maken voor de stad als energie-, water- en lichtvoorziening. Door instrumenten zoals de Handreiking Natuurdaken helpen we initiatiefnemers en beleidsmakers met een nieuwe kijk op de buitenruimte. De bebouwde omgeving tekenen we niet in als grijze vlakken op de kaart, maar als waardevol onderdeel van een groene en leefbare stad!”

Contactgegevens

Functie
Business Unit Manager