Nanneke van der Heijden

Publieksparticipatie is mijn focusgebied waarbij ik de regievraag helder neerzet en routekaarten uitzet voor de doorwerking ervan op de (ambtelijke) organisatie. Met plezier pak ik ook onderwerpen op als actief burgerschap & vrijwilligersbeleid, leefbaarheid en stedelijke ontwikkeling, zwerfafval en natuur & milieu. Ik ga daarbij voor haalbare plannen, creatieve uitwerkingen, inspirerende visies en een pragmatische uitvoering. Altijd gebruik makend van de kracht uit de organisatie, het netwerk of samenwerkingsverband.


Ik ken de bestuurlijke wereld en de ambtelijke organisatie van gemeenten, provincies en ministeries. Ook de dynamiek van maatschappelijke organisaties en de leef- en belevingswereld van wijkbewoners, vrijwilligers en de achterbannen zijn bekende terreinen voor mij. Daartussen begeef ik me als een krachtige, analytische en nieuwsgierige schakelaar die lijntjes legt, mensen samenbrengt en afstanden verkleint.