Marvin Brust

Vanaf 2017 ben ik als verkeerskundig adviseur actief bij het team Fiets in de Versnelling van de provincie Noord-Brabant. In het kader van de doelstellingen van de Brabantse mobiliteitsbeleid zet ik mij in om te komen tot regionale samenwerkingsovereenkomsten voor hoogwaardige en verkeersveilige snelfietsroutes. Als adviseur Fiets help ik diverse Brabantse organisaties op het gebied van verbeteringen in functionaliteit, gebruik en verkeersveiligheid van haar openbare ruimte. Daarnaast ben ik ook een gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor.
Sinds 1 mei 2020 ben ik ook Projectleider Verkeersveiligheid bij het team Verkeersveiligheid van de provincie. Samen met de Brabantse partners en het team Verkeersveiligheid geef ik uitvoering aan het Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP 2020-2024). Lijkt het je leuk om persoonlijk kennis te maken of heb je goede ideeën om de verkeersveiligheid in Brabant te verbeteren, neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

Telefoon
Organisatie
Functie
Projectleider Verkeersveiligheid/Adviseur Fiets