Luc Wismans

Mobiliteit is interessant omdat het gaat om menselijk gedrag en techniek. Juist op het vlak van technologie gaan de ontwikkelingen snel, waardoor innovaties op bijvoorbeeld het gebied van C-ITS, AV, elektrificatie en diensten steeds sneller gaan, maar ook samenwerking binnen de quadruple helix nadrukkelijk van belang is. Door de combinatie van wetenschap en praktijk ben ik bezig met verbeteringen in ons vakgebied om te komen tot duurzame bereikbaarheid, met een focus op Smart Mobility.Ik heb Civiele Technologie en Management gestudeerd en ben sinds 1999 werkzaam bij Goudappel Coffeng. In 2012 ben ik gepromoveerd op het onderwerp duurzaam verkeersmanagement. Daarnaast heb ik mede vormgegeven aan de oprichting van DAT.Mobility in 2014 met als doel om innovaties te realiseren rondom de toepassing van de toenemende beschikbaarheid van data en verkeersmodellering. Sinds 2013 ben ik in deeltijd als Associate Professor verbonden aan de universiteit Twente en medevoorzitter van het ICT-cluster van het NECTAR-netwerk. Sinds 2017 ben ik eindverantwoordelijk programmamanager Smart Mobility voor Goudappel Coffeng én DAT.Mobility.

Contactgegevens

Organisatie
Functie
programmamanager Smart Mobility