Juul Osinga

Als projectleider en planoloog bij Aveco de Bondt, een interdisciplinair ingenieurs- en adviesbureau, werk ik op het grensvlak van gebiedsontwikkeling, bodem en Omgevingswet voor met name ontwikkelende partijen.

Toen de Omgevingswet in 2011 werd aangekondigd heb ik mede de basis gelegd aan Netwerk Jong Leefomgeving, waar ik sinds 2013 voorzitter van ben. Netwerk Jong Leefomgeving organiseert activiteiten voor jonge professionals tot en met 35 jaar die werkzaam zijn in het domein van de fysieke leefomgeving. Ambitie van het netwerk is de betrokkenheid van jonge professionals bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet te vergroten.

Daarnaast ben ik enkele jaren actief geweest als ambassadeur van het KOBO-platform, een netwerk dat als schakel fungeert tussen onderwijsinstellingen en het werkveld op thema’s gerelateerd aan het gebruik van bodem en ondergrond. Momenteel richt ik mijn aandacht vooral op mijn werkzaamheden als planoloog en de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Contactgegevens

Telefoon
Functie
Adviseur leefomgeving