Jacob Tiellemans

Sinds 2011 ben ik werkzaam bij Ingenieurs- en Adviesbureau Antea Group (toen nog Oranjewoud). Begonnen als stagiair en werkstudent, en met een jaar Goudappel tussendoor, werk ik nu als projectleider en adviseur Fietsstudies en Smart Mobility bij Antea Group.

Fiets
Fietsen houd ons gezond, is een duurzame manier van verplaatsen en vooral ook erg leuk. De afgelopen jaren heb ik veel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en inpasbaarheid van (snel)fietsroutes in Nederland (en daar buiten), naar fietsbeleid en fietsparkeren. Dit doe ik als adviseur van Antea Group maar ook namens gemeente Eindhoven.

Verkeersveilig rond scholen
Rondom scholen zijn tijdens 2 piekmomenten heel veel verkeersbewegingen. Op veel plekken leidt dit tot (gevoel van) verkeersonveiligheid. Samen met een team gedragsdeskundigen houd ik me bezig met de verkeersveiligheid rondom om de schoolomgevingen. We analyseren de omgeving (vaak met drones) en werken aan doelgerichte en gedragen oplossingsmaatregelen.

Mobiliteitsplannen
Nederland heeft een enorme woningbouwopgave. Dit levert een grote druk op ons verkeerssysteem op. Om deze plannen op de juiste manier vorm te geven werken we aan goede en integrale verkeersoplossingen. Deze Mobiliteitsplannen voor (woningbouw)ontwikkelingen, waarbij de componenten duurzame mobiliteit en deelmobiliteit erg belangrijk zijn, helpen ontwikkelaars en gemeente met goed en toekomstbestendige plannen.

Kortom
Ik heb een mooi vak, waar ik je veel over kan vertellen!

j tiellemans

Contactgegevens

Telefoon
Organisatie
Functie
Projectleider Fiets en Smart Mobility