Zero Emissie Conferentie 2019 (verslag)

okt31

Bestuurlijke convenanten en akkoorden leggen de lat hoog en het recent gesloten Klimaatakkoord geeft de transitie extra gewicht: vóór 2025 moeten alle nieuwe bussen én moet al het binnenstedelijke goederenvervoer binnen aangesloten gemeenten ‘uitstootvrij aan de uitlaat’ rijden.

In diverse gemeenten en regio’s worden ervaringen opgedaan en eerste resultaten geboekt. Tegelijkertijd lopen verantwoordelijken voor beleid, aanleg, beheer en realisatie aan tegen knelpunten in de laadinfrastructuur, wet- en regelgeving, draagvlak, (voertuig)innovatie, bestuurlijke ambities, integrale aanpak en meer.

Lees hier het verslag van de Zero Emissie Conferentie 2019

 

Binnenkort wordt de Zero Emissie Conferentie 2020 aangekondigd op de website van Biind.

Zero Emissie Conferentie 2019 (verslag)

Datum / tijd

31 oktober 2019
Aanvang: 11.45 uur

Prijs

€150,00

Locatie

near_meThe Hague Conference Centre