Werksessie Fijnstof en Bouwbesluit

jul16

Overlast door bouwstof is gereguleerd in het Bouwbesluit. Handhaving zou bijna elk bouwproject stilleggen, net als met de stikstofproblematiek. Met de enorme bouwopgave die voor ons ligt zou dat desastreus zijn.

Het is nog maar kort geleden dat een uitspraak van de rechter over stikstofregels duizenden bouwprojecten op losse schroeven zette. Hetzelfde dreigt nu te gebeuren met de regels rond bouwstof. De regels hieromtrent staan in het Bouwbesluit, maar worden eigenlijk niet gehandhaafd. Het komt erop neer dat bij projecten geen bouwstof buiten de bouwplaats terecht mag komen. In de praktijk niet haalbaar, daarom wordt er ook niet op gehandhaafd. Met de invoering van de Omgevingswet wordt het Bouwbesluit overgeheveld naar het Besluit bouwwerken leefomgeving. Mochten bewoners of andere stakeholders aan de bel trekken over bouwstof dat buiten de bouwplaats valt, dan kan dat grote gevolgen hebben voor bouwprojecten in het hele land. 

Rijkswaterstaat, gemeente Utrecht en Connected Worlds werken samen aan het project Bouwstofwijzer, een innovatieproject van de digitale overheid. In een fijnmazig meetnetwerk van sensoren wordt concentratie, verspreiding en de relatie naar werkzaamheden onderzocht veroorzaakt door fijnstof. Met de resultaten wordt een advies opgesteld hoe het Bouwbesluit te verbijzonderen is om overlast te beperken en de risico's te minimaliseren dat de bouwwerkzaamheden stilgelegd moeten worden.

Op 16 juli organiseren de initiatiefnemers een werksessie, waarin in kleine groepen wordt gewerkt aan een verbijzondering van het Bouwbesluit. 

Agenda van de werksessie

 • Toelichting op het juridisch kader van het Bouwbesluit
 • Werksessies:
  • Procesaanpak voor fijnstof
  • Inrichting van het meetproces
  • Automatische handhaving
  • Omgevingsmanagement
 • Terugkoppeling en vervolg

Praktische informatie

 • Datum: 16 juli 2021
 • Tijd: 9:30-12:00
 • Online via Teams (link volgt na inschrijving)
 • Deelnemen: Inschrijven via het contactformulier
 • We werken in kleine groepjes, aantal inschrijvingen beperkt

Meer informatie op www.bouwstofwijzer.nl

Werksessie Fijnstof en Bouwbesluit

Datum / tijd

16 juli 2021
Aanvang: 11.30 uur

Prijs

€ Gratis toegang

Locatie

near_meOnline