Je bent hier: Home | Week van de Motoriek 2021

Week van de Motoriek 2021

Alle professionals die zich inspannen voor meer en vaardiger sporten en bewegen opgelet! De Week van de Motoriek vindt dit jaar plaats van 1 t/m 5 november 2021 met het thema ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’. 

Interessant voor professionals vanuit praktijk, beleid en onderzoek in de sectoren sport en bewegen, onderwijs, zorg en welzijn, kinderopvang en gemeente. Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO, Wij Buurtsportcoaches, NVFK, Lectorenplatform en Vereniging Sport en Gemeenten een nieuwe themaweek.

Een greep uit de webinars

Lokaal krachten bundelen voor een vaardige generatie

In de ideale wereld werken we allemaal samen om kinderen vaardiger te krijgen. Helaas is het niet zo makkelijk als het klinkt.  De implementatie van het deelakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ op lokaal niveau vraagt om samenwerking van verschillende stakeholders in de wijk, met name om de groep met de grootste motorische achterstand aan het bewegen te krijgen. Maar hoe zorg je voor een goede samenwerking met verschillende belanghebbenden?  Tijdens het webinar komen verschillende professionals aan het woord vanuit verschillende organisaties die allemaal werken aan meer en beter bewegen van de jeugd. Vanuit het perspectief van o.a. het onderwijs, de buurtsportcoach, maar ook de zorg duiken we dieper in de vragen (a) waarom is het nuttig, noodzakelijk en wenselijk om als partij samen te werken?, (b) hoe kunnen we dat het beste aanpakken? en (c) wat hebben we hiervoor nodig?

Stimuleer een gezonde leefstijl van mbo-studenten

Grijp jij de kansen met beide handen aan? Sport en bewegen heeft een positieve invloed op o.a. fysiek en mentaal welzijn van mbo-studenten, denk aan beter omgaan met stress en het versterken van het zelfvertrouwen. Ondanks dit feit blijft het sport- en beweeggedrag onder mbo-studenten achter op hun leeftijdsgenoten die een hogere opleiding volgen. Duidelijk is dat binnen het mbo-onderwijs nog veel kansen liggen om de gezonde leefstijl van studenten te verbeteren, zowel op de korte termijn als voor later in hun beroepscarrière. Tijdens deze sessie gaan we met verschillende experts uit onderzoek en praktijk in gesprek over de kansen en belemmeringen binnen het mbo. Maar laten we het belangrijkste niet vergeten.. Want je hoort ook van mbo-studenten hoe juist zij hierover denken. Wil jij weten hoe andere mbo-scholen zich inzetten om meer beweging in de dag van hun studenten te brengen? Volg het webinar voor meer informatie!

It takes a community to raise a physically active child

Er is méér nodig om een kind fysiek actief groot te brengen. Dat is waar het om draait in deze sessie. Hoe zetten we het kind centraal om ervoor te zorgen dat zij een leven lang plezier aan sport en bewegen beleven? Laat je inspireren door goede internationale voorbeelden over meer én beter bewegen. Als hoofdspreker zal Richard Bailey, ontwikkelaar van het bekende Human Capital Model dat ook in Nederland gebruikt wordt, jullie meenemen in het onderwerp. In deze sessie staat samenwerken in de community centraal vanuit verschillende settings waaronder school en kinderopvang. Hoe worden ouders in andere landen betrokken? En is er aandacht voor gedragsverandering? Eén van de projecten die toegelicht wordt, is het het project FLOT-mentees, een Afrikaans project waarbij mentoren worden ingezet. Een organisatie uit Japan vertelt hoe zij kinderen activeren in de schoolsetting. Kortom laat je verrassen in deze sessie. 

Kijk hier voor het volledige programma van de Week van de Motoriek

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert