Je bent hier: Home | Verbindingsdag Licht in de Openbare Ruimte

Verbindingsdag Licht in de Openbare Ruimte

Een dag vol met kennisdeling, ontmoeting, uitwisselen van ervaringen, en delen van de laatste innovatieve producten en diensten op het gebied van licht in de openbare ruimte.

De behoefte aan kennisdeling, ontmoeting, uitwisselen van ervaringen, en delen van de laatste innovatieve producten en diensten is onverminderd groot. Acquire organiseert, daarom in samenwerking met een aantal (kennis)partners, Verbindingsdagen met inspirerende keynotesprekers, verhelderende workshops en presentaties, interessante marktpartijen en de laatste innovaties. Daarnaast zorgen wij, met onze digitale tool, dat er tijdens de Verbindingsdagen voldoende netwerkmogelijkheden zijn. 

Het thema van de eerste Verbindingsdag is Licht in de Openbare Ruimte. Deze dag vindt online plaats, op 18 juni. De organisatie is in handen van Acquire Publishing in samenwerking met stichting OVLNL. Op deze dag bieden we een podium voor inspirerende sprekers en innovaties. Een middag waarin tal van actuele thema's aan bod komen, waa je vandaag en morgen mee aan de slag kan.

Het beste van twee werelden 

De online bijeenkomst combineert de kracht van live en online. Geen reistijd, geen uitstoot en toch alle elementen die een bijeenkomst zo waardevol maken: 

  • Een inspirerende keynote 
  • Nuttige, informatieve en verhelderende workshops, presentaties en rondetafeldiscussies 
  • Volop gelegenheid om te netwerken met (on)bekenden via de krachtige Netwerktool 
  • Waardevolle innovaties van (kennis)partners in de Expo 

Wat mag u verwachten

Een middag waarin tal van actuele thema’s waar u vandaag én morgen mee aan de slag moet aan bod komen. Op dit moment wordt er samen met OVLNL hard gewerkt aan een inspirerend programma gebaseerd op de volgende pijlers:  

Parallelronde 1: Kernvragen rond Omgevingsgericht Lichtontwerp

Het puur volgen van richtlijnen, betekent niet automatisch goed licht in de openbare ruimte. Niet de armaturen, masten, hoogtes en uithouders zijn de vertrekpunten in het ontwerp, maar juist de mens, het gebruik, het landschap, de natuur en de beleving. Om dit te borgen ontwikkelt OVLNL een publicatie Omgevingsgericht Lichtontwerp. Samen met een breed samengestelde Raad van Advies gaan Expertteams aan de slag met een aantal kernvragen, zoals onder meer: hoe zorgen we ervoor dat licht eerder in de planvorming aan bod komt, hoe zetten we de gebruikerswensen centraal, wat kunnen we met slimme verlichting cq artificial intelligence om de functies van licht te optimaliseren, wat kunnen we leren van andere vakgebieden? Een aantal van deze thema’s komt in deze parallelronde aan bod.

Parallelronde 2: Actualiteiten 

In deze tweede parallelronde komen een aantal actuele onderwerpen aan bod. In overleg met OVLNL worden momenteel een viertal interessante sessies en sprekers geprogrammeerd. Meer informatie volgt op korte termijn. 

Deze onderwerpen worden aangeboden als presentatie, workshop of rondetafeldiscussie. U kunt als deelnemer live meepraten via de chat en de videobel optie. En u mist niks, want na afloop van  bijeenkomst worden alle sessies aangeboden om ze rustig terug te kijken op het moment dat het u schikt. 

Voor wie? 

Deze online bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in licht in de openbare ruimte. Zoals beheerders, beleidsmakers, ontwerpers, stedebouwkundigen, landschapsarchitecten, aannemers, kenniswerkers, leveranciers van producten en diensten, adviesbureaus en meer.

Partner worden? 

Wilt u meer weten over de partnermogelijkheden om uw kennis en innovaties te presenteren én interessante contacten te leggen? Klik dan hier 


Kijk voor meer informatie over de Verbindingsdag Licht in de Openbare Ruimte op de website

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert