Je bent hier: Home | Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente

Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente

Foto Shutterstock

Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte is een actueel vraagstuk. Deze online bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in de klimaatbestendige gemeente. 

De behoefte aan kennisdeling, ontmoeting, uitwisselen van ervaringen, en delen van de laatste innovatieve producten en diensten is onverminderd groot. Acquire biedt op 2 juli inspirerende sprekers, bezoekers en innovaties het podium tijdens de Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente. Doet u ook mee?

Juist nu

Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte is een actueel vraagstuk. De effecten van klimaatverandering zijn nu al duidelijk te merken: hogere temperaturen, mildere en nattere winters, hevigere buien, meer kans op wateroverlast, meer kans op droge zomers en hittestress in de stad. Het is van belang om bij nieuwe investeringen in de openbare ruimte rekening te houden met deze kwetsbaarheid. De opgave is te bouwen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte.

Het beste van twee werelden

De online bijeenkomst combineert de kracht van live en online. Geen reistijd, geen uitstoot en toch alle elementen die een bijeenkomst zo waardevol maken: 

  • Een inspirerende keynote 
  • Nuttige, informatieve en verhelderende workshops. presentaties en rondetafeldiscussies 
  • Volop gelegenheid om te netwerken met (on)bekenden via de krachtige Netwerktool 
  • Waardevolle innovaties van (kennis)partners in de Expo 

Wat mag je verwachten? 

Een middag waarin tal van actuele thema’s waar u vandaag én morgen mee aan de slag moet aan bod komen. Op dit moment wordt er samen met VHG, NL Greenlabel en Kragten. Hard gewerkt aan een inspirerende programma.

Voor wie?

Deze online bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in de klimaatbestendige gemeente. Gemeente bestuur, gemeente beleid, gemeente beheer, landschapsarchitecten, groenprofessionals, advies- en ontwerpbureaus en toeleveranciers.

Partner worden?

Wil je meer weten over de partnermogelijkheden om jekennis en innovaties te presenteren én interessante contacten te leggen? Klik dan hier. 


Kijk hier voor meer informatie en aanmelden voor de Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert