Je bent hier: Home | Smart City Ontbijtsessie: Toegankelijkheid en inclusiviteit, lekker belangrijk?!

Smart City Ontbijtsessie: Toegankelijkheid en inclusiviteit, lekker belangrijk?!

De Slinger Utrecht organiseert op 29 Oktober de eerste Smart City ontbijtsessie met als thema "Toegankelijkheid en inclusiviteit, lekker belangrijk?"

Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid als levenskwaliteit. Dit wordt onder meer bereikt door de efficiëntie van de stedelijke werking en diensten te verbeteren, evenals het concurrentievermogen. En ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale en milieuaspecten. Een smart city moet kort gezegd een goede plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.

De Smart City is onontkoombaar. De samenleving verandert en we worden ons steeds bewuster van het belang van maatschappelijke thema's als Klimaat, Gezondheidszorg, Vergrijzing, Mobiliteit en leefbaarheid. Vergeleken met deze thema's is Inclusiviteit nog een redelijk onbekende. Zoals het klimaatakkoord er voor moet zorgen dat onze aarde er ook nog zal zijn voor generaties na de onze, streeft het VN-verdrag handicap naar een gelijkwaardige maatschappij met gelijke kansen voor iedereen en niet alleen voor de gemiddelde mens.

Programma

7.30 - 7.45 uur - inloop, ontvangst met ontbijt
7.45 - 8.00 uur - inleiding door maître-de-discussion Wietse Walinga
8.00 - 8.30 uur - Marc de Hond - theatermaker&presentator
8.30 - 9.00 uur - Marthe Vlaskamp en Bram 't Mannetje Programmamanagers toegankelijkheid van resp. NS en Prorail
9.00 - 9.30 uur - paneldiscussie
9.30 - 10.30 uur - toegangkelijkheidswandeling (faculatief)

Kijk hier voor een uitgebreid programma-overzicht, sprekerinformatie en aanmeldmogelijheden

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert