Je bent hier: Home | Nationale Conferentie Smart Light Concepts

Nationale Conferentie Smart Light Concepts

Groen licht voor duurzame openbare verlichting. Op 28 januari vindt de online Nationale Conferentie Smart Light Concepts (SLIC) plaats.

De klimaatdoelen van Europa en het Nederlandse kabinet dwingen de gemeenten om maatregelen te nemen de CO2-uitstoot terug te dringen. Zij kunnen grote voordelen behalen met het energiezuiniger en daarmee duurzamer maken van de openbare verlichting. Aanpassing van de straatverlichting kan echter niet zonder steun van burgers en andere stakeholders.

De gemeente Etten-Leur heeft als partner in het Smart Light Concepts (SLIC)-project in het buitengebied onderzocht hoe een gemeente zorgt voor een zo groot mogelijk draagvlak onder de burgers voor vernieuwing van de openbare verlichting. Welke stakeholders moeten bij zo’n project worden betrokken, en op welke manier? Etten-Leur heeft de afgelopen 2 jaar belangrijke inzichten en ervaringen opgedaan in de praktijk.

Tijdens de Nederlandse SLIC Nationale Conferentie, op donderdag 28 januari 2021 delen de wethouder van Etten-Leur en deskundigen op het gebied van stakeholderengagement vanuit een studio in Tilburg hun ervaringen en kennis op dit gebied. De online conferentie georganiseerd door Avans Hogeschool en de gemeente Etten-Leur begint om 14 uur en wordt om 16.30 uur afgesloten. Naast stakeholderbetrokkenheid zullen ook de andere thema’s die onderdeel zijn van het onderzoek, zoals biodiversiteit, financiering en veiligheid en techniek, worden besproken.

De conferentie, die vanwege de coronapandemie digitaal plaatsvindt, is onderdeel van het Europese Smart Light Concepts (SLIC)-project, gefinancierd vanuit het Interreg 2 Zeeën programma. In het project werken negen Europese partners samen om het gebruik van duurzame openbare verlichtingsconcepten en koolstofreductie te vergroten. De pilot in de gemeente Etten-Leur is in stappen uitgevoerd in nauwe samenspraak met de stakeholders die inmiddels groen licht hebben gegeven voor slimme straatverlichting in een groot deel van het buitengebied van Etten-Leur.

Programma

14.00 uur - Opening door dagvoorzitter Sandra Rottenberg

14.05 uur - Spotlight op SLIC-pilot Etten-Leur. Toelichting door wethouder Kees van Aert van Etten-Leur (Openbaar gebied) en projectleider Peter van der Wegen
14.20 uur - Rondetafelgesprek onder leiding van Sandra Rottenberg over Etten-Leur en stakeholder engagement, met onder anderen Paul Stamsnijder (Reputatiegroep), Arthur Klink (Openbare Verlichting Nederland) en Marco Sodderland (Motivaction)
15.00 uur - Pauze
15.10 uur - Rondetafelgesprek onder leiding van Sandra Rottenberg over de onderzoeksthema’s van het SLIC-project: biodiversiteit, veiligheid en techniek, financiering en stakeholderbetrokkenheid met de onderzoekers van Avans Hogeschool Karen Janssen (projectleider SLIC), Rene-Pascal van den   Boom, Yves Prevoo en Ger-Jan van den Elsen
16.00 uur - Afsluiting

Aanmelden SLIC 2021 

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert