Je bent hier: Home | Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma

Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma

Hoe werk je in je regionale mobiliteitsprogramma aan de doelstellingen op het gebied van energie, klimaat, bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid?

Het CROW organiseert op 6 februari de Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma, een bijeenkomst die in het teken staat van 'Samen werken aan de mobiliteitstransitie'. De uitdaging is om doelstellingen op het gebied van klimaat, bereikbaarheid en gezondheid te verbinden in een mobiliteitsprogramma. Onder leiding van onder andere Derk Loorbach gaan de deelnemers aan de slag met de volgende goede voornemens:

  • Een sterk regionaal mobiliteitsprogramma maken
  • Koers zetten naar een klimaatneutrale regio: Aan de slag met het uitvoeren van het klimaatakkoord
  • Duurzame mobiliteit verbinden aan andere regionale opgaven zoals de bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid van gebieden
  • Optimaal samenwerken met medeoverheden, bedrijven, maatschappelijke partners en inwoners bij het opstellen en uitvoeren van het regionaal mobiliteitsprogramma

Beleidsambtenaren en -makers

Deze dag is speciaal voor regionale en lokale beleidsambtenaren die (gaan) werken aan een integrale, duurzame mobiliteitsaanpak. Ook beleidsmakers van het Rijk en vervoersregio’s die zich bezig houden met de regionale mobiliteitsprogramma’s (in beleid en uitvoering) zijn welkom.

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomst op de website van CROW

 

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert