Je bent hier: Home | Datadag Gebouwde Omgeving

Datadag Gebouwde Omgeving

Meer informatie over de datadag Gebouwde Omgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Welkom bij de Datadag Gebouwde Omgeving

Meer informatie over de datadag Gebouwde Omgeving volgt zo spoedig mogelijk.

De Datadagen: niet wat zou kunnen, maar wat nu al kan! 
De Datadagen laten zien wat er vandaag en morgen concreet met data kan. Bij elk van de drie domeinen komen een aantal casussen aan bod waarin kernvragen uit beleid en beheer worden behandeld én hoe data daarin toegepast zijn of hadden kunnen worden. Niet alleen de inhoud maar ook alle weerstanden komen aan bod. Zo leggen we de koppeling tussen het dagelijks werk en wat data daarin kan betekenen.  

Topthema 
De slimme fysieke leefomgeving staat hoog op de agenda bij alle platforms van Acquire Publishing. Via de drie Datadagen, het Verbindingsfestival en vele andere titels, magazines, websites en kleinere bijeenkomsten zoeken we de verdieping en leggen de verbinding tussen mensen en vraagstukken. Noteer dus in uw agenda én attendeer collega's en mensen uit uw netwerk op de voor hen interessante dagen: 

  • Verbindingsdag Data en Mobiliteit (25 maart) 

  • Verbindingsdag Data en Gebouwde Omgeving (20 mei) 

  • Verbindingsdag Data en Ruimte (29 juni) 

  • Verbindingsfestival Slimme en Gezonde Stad (30 september) 

 
Graag tot dan! 

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert