Je bent hier: Home | Bouwteams voor de Openbare Ruimte

Bouwteams voor de Openbare Ruimte

De dynamiek en complexiteit in de openbare ruimte neemt toe. Bouwteamsamenwerking kan helpen de uitdagingen in jouw project in de openbare ruimte aan te gaan.

De dynamiek en complexiteit in de openbare ruimte neemt toe. Klimaatadaptie bij de (her) inrichting van woonwijken, de energietransitie en het toepassen van duurzame en circulaire oplossingen zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingen die ervoor zorgen dat bij projecten in de openbare ruimte behoefte is aan technische innovatie en samenwerking met partijen die kunnen en willen innoveren. Hoe krijg je de best beschikbare kennis en ervaring in je project en hoe kun je samen met deze partijen tot de beste oplossing komen?

 

Bouwteamsamenwerking kan helpen de uitdagingen in jouw project in de openbare ruimte aan te gaan. Het is een contractvorm die beoogt het beste uit betrokken partijen te halen en biedt kansen om samen met aannemers en/of leveranciers te zoeken naar de optimale oplossingen bij het (her)inrichten van de openbare ruimte. Daarnaast biedt het een uitgelezen mogelijkheid om burgers te betrekken in de ontwerpfase van het project.

 

De cursus Bouwteams voor de Openbare ruimte helpt jou met het herkennen van de projecten in de openbare ruimte waarvoor bouwteam de passende contractvorm is, biedt inzicht in de verschillende bouwteamvarianten, helpt met het voorbereiden en aanbesteden van bouwteams en geeft handvatten voor een goede bouwteamsamenwerking tussen opdrachtgever, aannemer, adviseur en/of leverancier.

 

In de cursus wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van onderaannemers en leveranciers in het bouwteam. Hoe wordt gestuurd op kwalitatief goede producten en hoe worden alle partijen op de juiste wijze betrokken?


Doelgroep

De cursus is bedoeld voor opdrachtgevers en hun adviseurs die zich bezighouden met projecten in de openbare ruimte en die willen weten welke mogelijkheden bouwteamsamenwerking biedt voor het realiseren van de complexe opgaven in de openbare ruimte. Deze cursus is bedoeld voor professionals die een rol hebben in het voorbereiden, aanbesteden en/of uitvoeren van deze projecten. Aannemers zijn ook welkom en kunnen de materie vertalen naar wat deze voor hen betekent.


Gewenste basiskennis (instapniveau)

 • Enkele jaren ervaring in projectorganisaties
 • Enkele jaren ervaring met projecten in de openbare ruimte
 • Basiskennis van de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Basiskennis van administratieve voorwaarden zoals de UAV en UAV-GC

Leerdoelen

Na afloop van de cursus Starten met bouwteam weet je:

 • Waarom en wanneer bij projecten in de openbare ruimte te kiezen voor een bouwteamcontract
 • Hoe je een bouwteam moet aanbesteden
 • Hoe de rol- en taakverdeling is tussen partijen/leden in het bouwteam
 • Hoe een bouwteamsamenwerking helpt bij het realiseren van duurzame en/of innovatieve oplossingen

Bovendien kun je na afloop:

 • Herkennen of bouwteamsamenwerking de best passende contractvorm is voor jouw opgave in de openbare ruimte
 • Bepalen welke ervaring en kennis benodigd is om een bouwteamsamenwerking aan te gaan en of jouw organisatie deze in huis heeft.
 • Na afloop kun je de samenwerking aangaan met andere bouwteamleden en kun je sturen op de factoren die bijdragen aan een succesvolle samenwerking.

Inhoud cursus

Ochtend

 • Check in & Introductie
 • Wanneer kiezen voor bouwteam bij project openbare ruimte?
 • Bouwteam Model Bouwgenootschap
 • Hoe helpt bouwteam bij realiseren duurzaamheid, innovatie, burgerparticipatie?

Middag

 • Rol- en taakverdeling OG, aannemers, leveranciers, adviseurs
 • Risicoverdeling binnen bouwteam
 • Succes- en faalfactoren bij bouwteam in openbare ruimte
 • Afronding

Inschrijven (via Duurzaam Gebouwd)


Bouwteams voor de Openbare Ruimte is een cursus van Duurzaam Gebouwd, net als Biind onderdeel van Acquire Publishing. 

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert