Raymond Huismans

De wereld, en daarmee ook Nederland, verstedelijkt. Deze verstedelijking leidt tot enorme maatschappelijke opgaves, we willen Nederland immers leefbaar, economisch vitaal en mobiel houden. 'Hoe kunnen we de mobiliteit van de toekomst inrichten zonder (meer) concessies te doen aan de leefbaarheid van onze woonomgeving?' dat is volgens mij één van de belangrijkste mobiliteit gerelateerde vragen van dit moment. Als adviseur bij Goudappel Coffeng ga ik graag op zoek naar antwoorden op dit soort vragen. Mijn focus ligt daarbij in het vinden van synergievoordelen op het vlak van Fiets en Openbaar Vervoer. 

 

 

In 2009 heb ik mijn opleiding Verkeerskunde (NHTV Breda) afgerond. In de jaren 2012–2014 volgde een masteropleiding Planologie (Universiteit Utrecht) waar ik afstudeerde op de complexe relatie tussen demografische veranderingen en de effecten daarvan op mobiliteit. In de tussentijd heb ik gewerkt als beleidsmedewerker Mobiliteit bij een Zuid-Hollandse gemeente. Zodoende snap ik mobiliteit op operationeel, gemeentelijk, vlak én op meer strategisch niveau. 

 

 

 

 

Bij Goudappel Coffeng werk ik graag aan het vertalen van strategische naar operationele uitgangspunten. Dat vertalen doe ik voor overheden, maar ook voor openbaar vervoerbedrijven. Bij die laatste werk ik bijvoorbeeld met HASTUS om tot in detail door te rekenen wat effecten zijn van fundamentele veranderingen, zoals netwerkwijzigingen of mutaties qua personeelsinzet. 

 

 

Raymond huisman

Contactgegevens

Functie
adviseur Openbaar Vervoer