Andes

Innovatieve software voor B2G en B2B
Andes werkt sinds 1989 samen met haar internationale klanten aan innovatieve software en (maatwerk) datasets voor ruimtelijke vraagstukken. Met digitale werkprocessen en perfecte systeemintegratie verbinden wij professionals zodat zij het verschil kunnen maken.

Met het LTC Platform biedt Andes een totaaloplossing voor het beheer van de openbare ruimte. Het minimaliseren van omgevingshinder en het verhogen van de leefbaarheid staan hierbij centraal. Met een intelligente integratie van geo-informatie zien aannemers en netbeheerders waar zij rekening mee moeten houden bij de aanvraag van een vergunning, het melden van graafwerkzaamheden en het plannen van tijdelijke verkeersmaatregelen.
Aanvragende partijen hebben in LTC direct zicht op alle relevante werkzaamheden binnen de gemeente en zien ook meteen waar synergievoordelen te behalen zijn. Dit levert de best mogelijke plandata op die vervolgens gedeeld wordt met bedrijven, bewoners en bezoekers en stakeholders zoals veiligheidsregio's, hulpdiensten en aanbieders van openbaar vervoer. Hoe makkelijk en efficiënt is dat!

Het LTC Platform staat voor:

• Regie op planning en uitvoering;

• Inzicht in plannen en afspraken;

• Veiligheid en bescherming van assets;

• Minimaliseren van omgevingshinder;

• Verhogen van de leefbaarheid in een gebied.

Social Media

Youtube

Bezoekadres

Bogert 31-09 EINDHOVEN, Nederland.

Contactgegevens

T. 088 2100300
E. info@ltcworld.com
Contactpersoon Nancy Dekker

Meer informatie

Naar de website van Andes