BRO

Ruimte om in te leven

Als onafhankelijk advies- en ontwerpbureau werken wij sinds 1962 in Nederland en België aan opgaven en projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw, landschap en economie.
De wisselwerking en samenhang tussen ruimtelijk functioneren, ruimtelijk vormgeven en ruimtelijk ordenen zijn de uitgangspunten van onze advisering.
Wij zijn bij uitstek verbinders tussen private ambities en publiek belang. Enerzijds staan we overheden bij in het maken van ruimtelijk beleid en het formuleren van visies op urgente vraagstukken in de stad en in het landelijk gebied. Anderzijds begeleiden we bedrijven en maatschappelijke organisaties in het tot werkelijkheid maken van hun ambities, ideeën en projecten.

Bezoekadres

Bosscheweg 107 Boxtel, Nederland.

Contactgegevens

T. +31 (0)411 850 400
E. info@bro.nl

Meer informatie

Naar de website van BRO

Artikelen, evenementen & downloads van BRO