Kwetsbare fietsers beter in beeld

woensdag 5 juni 2024

In opdracht van de provincies Frylân, Groningen en Drenthe voert SWOV ) een onderzoek uit naar fietsongevallen in noord Nederland. Met het onderzoek moet duidelijk worden waarom sommige mensen een grotere kans hebben op een fietsongeval. 

Het onderzoek richt zich op de combinatie van gezondheids- en sociodemografische kenmerken van fietsers. Door deze gegevens te analyseren, wil SWOV risicogroepen identificeren en concrete handvatten bieden aan de noordelijke provincies om het aantal fietsongevallen terug te dringen.

De Lifelines-database, met gegevens van meer dan 150 duizend inwoners van noord Nederland, vormt de basis voor dit onderzoek. Hierin zijn gegevens opgenomen over gezondheid, leeftijd, werk, opleiding en fietsgedrag. Door deze informatie te combineren, hoopt SWOV een beter beeld te krijgen van kwetsbare fietsers en hun specifieke risicofactoren.

Het onderzoek wordt mede gefinancierd door het ministerie van IenW, de ANWB en de RAI Vereniging. De verwachting is dat SWOV het onderzoek in het najaar van 2024 zal afronden. De resultaten zullen bijdragen aan effectiever fietsveiligheidsbeleid en het bevorderen van veilig fietsgedrag in de noordelijke provincies.