Whitepaper: Energietransitie – wat iedereen zou moeten weten

dinsdag 20 april 2021
Whitepaper: Energietransitie – wat iedereen zou moeten weten

Foto: Shutterstock

In deze whitepaper lees je alles over hét alternatief voor verduurzaming op wijkniveau: bodemenergie.

Het isoleren van woningen is een goede eerste stap naar verduurzaming. Meestal blijft het echter hierbij, omdat traditionele verwarmingsinstallaties te vaak intact blijven. Hoewel warmtenetten een aantal voorbeelden hebben, zoals lage aanvangskosten en minimale overlast in de woningen, zijn er ook nadelen. Zo kost het ontwikkelen en uitleggen van nieuwe warmtenetten (te)veel tijd. Bovendien zijn warmtenetten vaak niet rendabel én zijn de voordelen voor bewoners haast nihil. Daarnaast zijn bewoners de komende 30 jaar gebonden aan één warmteleverancier. Nu een enorme discussie gaande is over hoe duurzaam biomassa als energiebron eigenlijk is, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke alternatieven en de belangrijke voordelen die deze bieden.

Download hier de whitepaper