VTH Regisseur / programmamanager

Wil jij in Hilversum bijdragen aan het verder ontwikkelen en verbeteren van een goede vergunningverlening, actief toezicht en indien nodig voor passende handhaving? Ben jij een strategisch adviseur die verbinding weet te creëren met collega’s, college, raad en externe stakeholders? Kom dan ons dynamische en gedreven team versterken!

Wat houdt je functie in? 

Hilversum is een centrumgemeente in het hart van ’t Gooi. We zijn trots en spaarzaam op de natuur om ons heen. Dat betekent wel dat het gebruik van o.a. de openbare ruimte binnen de stad continu onder druk staat.  We gunnen bijvoorbeeld enerzijds de horeca meer terrasruimte, maar willen anderzijds het fietsparkeren blijven reguleren zodat voetpaden toegankelijk blijven.  En de afgelopen jaren, met name door COVID-19, is die druk op de openbare ruimte verder toegenomen. 

Recent hebben wij “VTH-beleid Omgevingsrecht 2021-2026” vastgesteld. VTH  staat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit beleid is geen statisch document, maar moet doorlopend worden gemonitord. Jij voert hier de regie op en ontwikkelt een werkwijze die de Big8-cyclus VTH actueel houdt en laat aansluiten bij de gemeentelijke P&C-cyclus. 

Hierin speel je een belangrijke adviserende rol bij het op de juiste wijze registreren en monitoren van VTH-data. Je overziet het hele speelveld en stuurt bij waar dat nodig is. Hierbij houd je rekening met de balans tussen de beschikbare capaciteit en middelen enerzijds en de politieke wensen en ambities anderzijds. Je zorgt dat herprioritering en het gesprek over personeel en financiering plaatsvindt op de relevante bestuurlijke en ambtelijke tafels. Je stimuleert de verbinding tussen de beleidsmedewerkers van de afdeling Leefomgeving, en uitvoerende specialisten vanuit de afdeling Publiekszaken. Een goede dienstverlening naar inwoners en bedrijven staat daarbij centraal. 

Je zorgt voor het vertalen van inhoudelijk beleid op diverse beleidsterreinen naar het VTH-beleid en naar het operationele proces op het Wabo-terrein. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen/actualiseren van het VTH-beleid omgevingsrecht, het VTH-jaarverslag, de periodieke VTH-beleidsevaluatie, het VTH-uitvoeringsprogramma en de VTH-verordening.  Ook heb je als VTH-regisseur een taak in de strategische advisering omtrent de kwaliteitscriteria. Daarbij betrek je relevante interne (collega’s, college, raad) en externe stakeholders (inwoners, uitvoeringsorganisaties zoals de brandweer, gemeenten in de regio, de provincie, de Omgevingsdienst). De beleidsstukken en periodieke rapportages laat je op tijd in het juiste bestuurlijk gremium vaststellen en je bent het centrale aanspreekpunt van de provincie Noord-Holland, die verantwoordelijk is voor het interbestuurlijk toezicht. 

Wat breng je mee? 

 • Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau, waarbij een afgeronde HBO- of Master Bestuurskunde, Planologie of Rechten een pre is. Maar ook wanneer je een andere bij de werkzaamheden passende opleiding hebt of zeer ruime ervaring in het omgevingsrecht, dan nodigen wij je uit te solliciteren; 

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijk functie; 

 • Je hebt aantoonbare kennis van de huidige Wet VTH; 

 • Je hebt aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van de omgevingswet; 

 • Je hebt affiniteit met en/of kennis van de Big8cyclus, het omgevingsrecht, de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; 

Wie ben je? 

Je beschik over uitstekende adviesvaardigheden en bent in staat om een stevige gesprekspartner te zijn voor onze inwoners, onze bedrijven, collega’s en bestuurders.  Je bent in staat om teamleden vanuit verschillende teams en afdelingen mee te nemen in de diverse uitdagingen. Je weet hen op een coachende manier in staat te stellen om het beste uit zichzelf te halen. Je hebt voldoende ondernemingszin en creativiteit om nieuwe zaken aan te pakken en voorstellen te doen voor verbetering. Je kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en bekijkt zaken in een breder verband. De consequenties van acties of ontwikkelingen op de lange termijn houd je hierbij constant in het oog. Een scherp omgevingsbewustzijn en het kunnen inspelen op deze ontwikkelingen zijn essentieel. Je kunt integraal beleid naar uitvoering vertalen, werkt gestructureerd en kunt zaken afronden. Je denkt mee, werkt mee en spant je graag in om een gezamenlijk resultaat te behalen. 

Hoe ziet je nieuwe team eruit? 

Je gaat werken bij het team Ruimtelijke Kwaliteit binnen de afdeling Leefomgeving. Dit team bestaat onder andere uit vakinhoudelijke experts en beleidsadviseurs die de organisatie vanuit hun specifieke vakkennis ondersteunen en adviseren (zoals planologie, ecologie, stedenbouw, omgevingsrecht en mobiliteit). Zij werken samen met jou en diverse partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, op diverse schaalniveaus. Ook buiten je team onderhoud je contacten met andere afdelingen/teams, bestuur, de provincie Noord Holland, de omgevingsdienst en de regio Gooi- en Vechtstreek. Het team wordt aangestuurd door teammanager Daniël Wolters. Het ambtelijk opdrachtgeverschap ligt bij afdelingsmanager Petra Aipassa van publiekszaken. 

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen 

Zorgen voor nu en werken aan morgen 

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven. 

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda. 

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht. 

Wat bieden wij je? 

 • Je krijgt een 36-urige werkweek; 

 • We bieden je een contract van 1 jaar en de intentie is om dit na een jaar om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd; 

 • Jouw salaris valt in schaal 12, deze loopt van € 4.447,00 tot en met € 6.103,00 bruto per maand op basis van 36 uur per week. In samenspraak met jou schalen we je in, afhankelijk van opleiding en ervaring; 

 • Aanvullend krijg je iedere maand nog een Individueel Keuzebudget (IKB) tot je beschikking van 17,05%. Per maand is dit minimaal € 758,21 tot maximaal € 1.040,56 bruto bovenop je salaris. Dit budget kun je uit laten betalen of kun je inzetten voor verschillende doeleinden; 

 • Je bouwt een goed pensioen op bij ABP; 

 • Tevens heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering en voor diverse andere verzekeringen kun je korting krijgen; 

 • Wij hebben een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden op vakgebied en persoonlijke ontwikkeling. De Hilversum Academie is een platform waar de gemeente Hilversum trainingen, workshops en e-learnings aanbiedt voor alle medewerkers. Vanaf je eerste werkdag kun je hier zelf gebruik van maken; 

 • Een gezonde werk- en privébalans vinden wij belangrijk! Afhankelijk van je functie kun je bij ons hybride werken. We zijn hier nog in aan het leren en experimenteren. Omdat we onderlinge verbinding belangrijk vinden is ons uitgangspunt dat je de helft van je werktijd op een werklocatie werkt. 

Wil je meer informatie? 

Stuur gerust een Whatsapp bericht of bel naar Daniël Wolters, teammanager 06-12 14 47 00. 

Interesse? 

Voor nu heb je de mogelijkheid om tot uiterlijk 26 september 2022 te reageren via onze sollicitatiepagina.  

Als er voor die tijd kandidaten reageren die goed aansluiten bij het profiel dan gaan wij met diegene alvast in gesprek. Bij geschiktheid bestaat dan de mogelijkheid dat de vacature eerder wordt gesloten. Twijfel daarom niet en reageer direct op deze mooie functie! 

Nieuwsgierig geworden? Wil je weten wat er speelt bij gemeente Hilversum en wil je een indruk van je toekomstige collega’s krijgen? Kijk of volg ons dan op LinkedIn, Twitter, Instagram of Facebook 

Hilversum wil een leefbare en veilige stad zijn  waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht waar jij of je familie vandaan komt, hoe je er uit ziet en van wie je houdt. Dit geldt ook voor de gemeentelijke organisatie. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 • Organisatie:
  Hilversum Mediastad
 • Locatie:
  Hilversum
 • Dienstverband:
  Tijdelijk, met uitzicht op vast
 • Uren:
  36
 • Meer informatie:
  Sollicitatiepagina