Strategisch Adviseur Ruimtelijk Domein

Provincie Overijssel zoekt voor haar locatie in Zwolle een strategisch adviseur ruimtelijk domein. Het gaat om een functie van 36 uur per week.

Heb jij een brede, sector overstijgende visie op het actuele ruimtelijke domein en breng jij innovatieve werk- en denkwijzen mee? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met een aantal jaren ervaring bij de overheid op het ruimtelijk domein.

Het fysieke domein verandert sterk. Transities als energie, klimaat en circulair brengen een nieuwe ruimtelijke context. Samen met andere opgaven vragen zij om een andere ruimtelijke sturing en beleidskeuzes. Samenhang tussen transities en opgaven in concrete gebieden vragen om heroverweging van beleid en sturing. Het ruimtelijk provinciaal beleid is daardoor ook aan herziening toe. Als het belangrijkste integrerende beleidskader van de provincie wordt dit een van de belangrijkste opgaven.

Wat ga je doen als Strategisch Adviseur Ruimtelijk Domein?

Als strategisch adviseur ruimtelijk domein versterk jij het strategisch ruimtelijk beleid van de provincie vanuit de fysieke impact van de grote transities (energie, circulair en klimaat) en de samenhang daartussen. Dit betekent dat je extern georiënteerd bent, en dat je een duidelijke visie hebt op provinciale ruimtelijke ontwikkelingen waarbij je de verbanden ziet met andere beleidsvelden.

Je beschikt vanuit jouw ervaring over een brede kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven. Je zoekt actief de samenwerking met andere strategen van de provincie Overijssel, je weet tijdig relevante ontwikkelingen te signaleren, hebt oog voor verbanden en je kunt succesvolle coalities smeden.

Van buiten naar binnen werken, weten wat burgers, bedrijven en belanghebbende belangrijk vinden, maakt deel uit van hoe jij werkt. Je bent consequent in het handelen en transparant over de inzet van de provincies met partners. Je bent in staat om met jouw daadkracht en pro-activiteit nieuwe initiatieven te initiëren. Ook beleidsbeïnvloeding en lobby op bovenregionaal niveau behoort tot jouw kwaliteiten. Je bouwt en onderhoudt daartoe contacten met onder andere het rijk, andere provincies en het IPO en legt relaties met wat er op Europees niveau gebeurt. Tot slot wordt van jou een bijdrage verwacht aan de ontwikkeling van een herziene omgevingsvisie, waar al deze elementen in terugkomen.

Je komt terecht het team strategie van de eenheid Ruimte en bereikbaarheid. je werkt samen met 10 collega’s aan de strategie op het brede fysieke domein. Het team besteedt veel aandacht aan de samenhang in het ruimtelijk domein op strategisch niveau. Je bent samen met teamgenoten sparringpartner van het MT van de eenheid, het concern management team en het bestuur. We zoeken een collega voor de duur van 3 jaar en 36 uur per week.

Wat breng jij mee?

Om deze uitdaging goed aan te kunnen gaan vragen wij van je dat je gepokt en gemazeld bent in het strategische veld van complexe ruimtelijke beleidsontwikkeling. Dit kun je onderbouwen met aantoonbare ervaring in het succesvol ontwikkelen, opstellen en uitdragen van strategieën en standpunten. Daarnaast ben je thuis in het functioneren van het openbaar bestuur (de provinciale organisatie) en politiek- bestuurlijke verhoudingen. Je beschikt over brede theoretische- en praktische kennis van de beleidsterreinen van de provincie, waarbij je bij voorkeur ervaring hebt met een van de beleidsthema’s water, mobiliteit of ondergrond. Je doet dit alles vanuit een academisch werk- en denkniveau.

Wat bieden wij jou?

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 4.296,57 en maximaal 6.137,94 (schaal 13) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 3 jaar. Je krijgt eerst een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, die bij goed functioneren wordt verlengd voor de resterende periode.

Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke thema’s zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Meer informatie over deze vacature

Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team. Indien een fysiek gesprek door omstandigheden niet mogelijk is dan wel absoluut niet wenselijk is, dan kan de Provincie besluiten om het gesprek uit te stellen tot een nader te bepalen datum, dan wel via Skype, ZOOM of vergelijkbaar te laten verlopen. De Provincie zal daarbij tevens aangeven of en (voor zover mogelijk) welke gevolgen dit voor het verdere verloop van de procedure (zoals de planning) heeft.

Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen via het contactformulier.

Solliciteren op de functie 

Je kunt solliciteren tot en met 6 juni 2020 via onze sollicitatiebutton.

Voor in je agenda

  • Het 1e sollicitatiegesprek is op 18 juni 2020
  • Het 2e sollicitatiegesprek is op 25 juni 2020
  • Het 3e sollicitatiegesprek is op 30 juni 2020

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.