Senior projectleider versnellen netinfrastructuur

Een goed functionerende energie-infrastructuur is essentieel voor ruimtelijke ontwikkelingen in de Provincie Utrecht op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en de energietransitie. Als provincie Utrecht werken we samen met netbeheerders, gemeenten en andere stakeholders, om de ontwikkeling van vraag- en aanbod van (duurzame) energie in goede banen te leiden.

Wat ga je doen? 

Je opdracht voor de komende jaren is om tot snelle(re) oplossing te komen van knelpunten in de netinfrastructuur. In de provincie zijn meerdere locaties in onderzoek waar nieuwe netinfrastructuur moet worden aangelegd of uitgebreid. Dat betreft de volgende projectlocaties: Breukelen-Kortrijk, Utrecht-Noord, Amersfoort-Noord, Oudenrijn en Linschoten. In een aantal gevallen vervult de provincie de rol van Bevoegd Gezag. Je komt in samenwerking met partners (netbeheerders / lokale overheden) tot concrete voorstellen voor locatie en inpassing in zoekgebieden, en maakt afspraken met deze partners over de realisatie hiervan, inclusief het planologisch juridische traject. Intern trek je hierin nauw op met RO-strategen en de medewerkers van het opgaveteam netcongestie en energietransitie.

Je adviseert het bestuur van de provincie en de Energy Board over de te maken keuzes en weet jouw advies goed te onderbouwen. Je gebruikt daarbij je kennis van de laatste ontwikkelingen rondom energie-infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Wie zoeken wij?

Je bent de perfecte match voor deze functie als:

 • Je aantoonbare relevante werkervaring hebt als senior projectleider.
 • Je aantoonbare ervaring hebt met complexe integrale vraagstukken.
 • Je relevante kennis hebt op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (bij overheden).
 • Je affiniteit hebt met en bij voorkeur kennis van netcongestie.
 • Je vanuit jouw werkervaring (minimaal vijf jaar) in staat bent om zelfstandig op strategisch niveau te adviseren en dit uit te dragen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen.
 • Je minimaal vijf jaar ervaring hebt in het zelfstandig opstellen van beleidsstukken en bestuurlijke adviezen.
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en minimaal een relevante hbo-opleiding hebt afgerond.

Daarnaast heb jij de volgende persoonlijke eigenschappen in huis:

 • Je bent een volwaardige gesprekspartner voor bestuur en management en hebt een goed ontwikkelde politieke antenne.
 • Je kunt omgaan met uiteenlopende partijen en belangen en bent in staat om tot een gezamenlijk aanpak te komen.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent stressbestendig. Je bent in staat om snel te schakelen in een hectische omgeving.
 • Je bent in staat processen goed te organiseren, weet de verbinding te leggen en afstemming te organiseren tussen verschillende partijen en inhoudelijke disciplines.
 • Je onderhoudt een netwerk zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Je bent een echte teamspeler die initiatiefrijk, proactief en resultaatgericht aan de slag gaat.

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van minimaal € 4.466,67 tot maximaal € 6.323,27 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 12); Dit is exclusief de cao verhoging van 2024
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar;  
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Hans Rijnten (procesmanager netcongestie 0621124703), Marielle Zeilstra (opgavemanager 0618300522).

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Josha Riemens, adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon 06-24117270  of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl 

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Interne kandidaten kunnen t/m 23 juni 2024 hun belangstelling tonen. Externe kandidaten kunnen t/m 7 juli 2024 hun interesse tonen via onze sollicitatiepagina!

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Programma Energietransitie

We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat de energievoorziening ver vóór 2050 al CO2-neutraal dient te zijn. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met dertig enthousiaste en deskundige collega’s een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing, het mogelijk maken van duurzame opwek van energie en een toekomstbestendige energie-infrastructuur. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak.

Programma netcongestie

De verduurzaming van de energievoorziening leidt er o.a. toe dat er steeds meer bedrijven en huishoudens overstappen op elektriciteit als energiebron. Tegelijkertijd zijn er ook steeds meer aanbieders van decentraal opgewekte (duurzame) energie. Door de grote toename van vraag en aanbod van elektriciteit ontstaan er knelpunten in het energiesysteem. Steeds vaker moeten de netbeheerders nee verkopen als een bedrijf extra stroom nodig heeft, of als een nieuwbouwwijk aangesloten moet worden op het elektriciteitsnetwerk. Er worden inmiddels miljarden euro’s geïnvesteerd om het netwerk gereed te maken voor de toenemende vraag en aanbod van elektriciteit. Echter: het zal nog tot 2029 duren voordat de verzwaring van het netwerk daadwerkelijk gerealiseerd is. Om de netcongestie aan te pakken is sinds 2023 het programma netcongestie opgericht. Dit betreft een concernbrede opgave die raakt aan vrijwel alle maatschappelijke ambities van de provincie. Intern werken we nauw samen met andere beleidsafdelingen en programma’s (waaronder het programma Energietransitie). Maar ook extern werken we nauw samen met andere overheden en netbeheerders en we werken samen in de Energy Board aan oplossingen om daarmee knelpunten zo veel mogelijk te voorkomen en op te lossen. En de provincie vervult hierin een regierol.

Functie-omschrijving

We onderscheiden grofweg drie sporen bij de aanpak van netcongestie. In spoor 1 wordt gewerkt aan een integrale programmering (PMIEK) samen met onder andere de netbeheerders. In spoor 2 wordt toegewerkt naar mogelijkheden om de (ruimtelijke) procedures voor uitbreiding van de netinfrastructuur te versnellen en in het 3e spoor brengen we slimme oplossingen in kaart. De projectleiders van de 3 werksporen werken onderling nauw samen en worden aangestuurd door een programmamanager die verantwoording aflegt aan een ambtelijk opdrachtgever netcongestie. We zoeken een projectleider voor dit 2e spoor.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
 

 • Organisatie:
  Provincie Utrecht
 • Locatie:
  Utrecht
 • Uren:
  32-40
 • Meer informatie:
  Sollicitatiepagina