Beleidsadviseur Ruimte en Leefomgeving

Het Interprovinciaal Programma Landelijk Gebied zoekt een beleidsadviseur Ruimte en Leefomgeving. Geïnteresseerd? Lees dan verder. 

In een tijd waarin duurzaamheid en een gezonde leefomgeving belangrijker is dan ooit te voren, zoekt het Interprovinciaal Overleg (IPO) een beleidsadviseur Ruimte en Leefomgeving. Als beleidsadviseur zet jij je overtuigingskracht en communicatieve vaardigheden volledig in als adviseur en vertegenwoordiger voor een vruchtbare samenwerking van de provincies voor een gezonde en duurzame leefomgeving.

Het Interprovinciaal Programma Landelijk Gebied zoekt een 

Beleidsadviseur Ruimte en Leefomgeving

Dit zijn wij

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun unieke geschiedenis, cultuur en kenmerken. Hoewel ze verschillend zijn, spelen alle twaalf provincies een cruciale rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op regionaal niveau. Denk hierbij aan thema's zoals water, wonen, energie, natuur en landbouw. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Als netwerkorganisatie werkt het IPO in het hart van landelijke beleidsontwikkeling en werkt het in alle relevante landelijke netwerken samen met het Rijk, VNG en Unie van Waterschappen en andere partners. Daarbij brengen wij in wat provincies nodig hebben en helpen we provincies bij de ontwikkeling van gemaakte afspraken.

Dit ga jij doen

Als beleidsadviseur Ruimte en Leefomgeving zet jij je netwerkvaardigheden in en voer jij de regie op het vormgeven van de samenwerking van de verschillende provincies op het gebied van Ruimte en Leefomgeving. In je rol van adviseur en vertegenwoordiger geef jij invulling aan de bestuurlijke opdrachten die zich richten op o.a. het positioneren van de provincies op een gezonde en duurzame leefomgeving. In jouw rol focus je je in eerste instantie op de volgende twee opgaven, maar op de langere termijn kun je je ook gaan inzetten voor andere opgaven.

Opgave Gezonde Leefomgeving
Alle provincies werken aan een gezonde leefomgeving mede in opdracht van de Omgevingswet. Een belangrijk doel van deze wet is het bereiken, het behouden en het beschermen van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Ook hebben alle provincies het doel om, in overeenstemming met het Schone Lucht Akkoord, een gezondheidswinst van minimaal 50% te behalen in 2030 ten opzichte van 2016. Een gezonde leefomgeving is een onderwerp dat verschillende beleidsterreinen raakt en het is een uitdaging om de verschillende aspecten van een gezonde leefomgeving te verbinden aan andere maatschappelijke opgaven. Hierbij kun je denken aan opgaven zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en het landelijke gebied. Hebben provincies de juiste middelen om dit te doen, of is er meer nodig? En waar en hoe voorzien wij een grotere rol voor het Rijk, gemeenten en het bedrijfsleven als het gaat om de gezonde leefomgeving? Deze vraagstukken en uitdagingen ga jij
als verbindende en communicatieve beleidsadviseur samen met de provincies en de partners in Den Haag oppakken.

Opgave Zeer Zorgwekkende Stoffen/PFAS
De aandacht voor de schadelijke uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen, oftewel ZZS, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het IPO en de provincies streven ernaar om ZZS uit de leefomgeving weg te houden en uiteindelijk, waar mogelijk, de toepassing van deze stoffen geleidelijk volledig uit te faseren. Verschillende richtlijnen moeten het gebruik en uitstoot van diverse ZZS nu al verminderen en de provincies hebben een belangrijke taak in, waar nodig, het aanscherpen van vergunningen, het toezien op de naleving en het handhaven. Daarnaast hebben provincies andere middelen die kunnen helpen ZZS te verminderen. Als beleidsadviseur ga jij je met jouw analytische en overtuigende kwaliteiten samen met de provincies inzetten voor een bestuurlijke agenda ZZS/PFAS. Hierin hou je natuurlijk rekening met je andere opgave Gezonde Leefomgeving en richt je je voornamelijk op de Haagse vertegenwoordiging. Welke
aanscherping van het beleid is, volgens jouw kennis en expertise, nodig om ZZS uit te faseren?

Dit breng jij mee

Je hebt een sterk analytisch vermogen en weet iedereen te overtuigen met jouw effectieve communicatie. Je kunt je duidelijk uitspreken en houdt hierbij hoofd- en bijzaken goed gescheiden. Je kent de bestuurlijke gevoeligheden, ziet samenhang met andere relevante bestuurlijke opdrachten binnen Ruimte en Leefomgeving en bevordert hiermee ook de algehele besluitvorming. Ook heb je veel kennis van en grote interesse in het milieudomein en -beleid.

Wat bieden wij?
•    Het gaat om een functie in de vaste kern van het IPO, we bieden een contract voor één jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
•    Een salaris van maximaal € 5.564,56 bruto bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week (schaalniveau 11). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.
•    Een ABP-pensioen.
•    Een studiebudget van €5000 per vijf jaar.
•    Een keuzebudget van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris.
•    Een groot en interessant netwerk.
•    Een aantrekkelijke reiskostenregeling.
•    Alle ruimte voor tijd- en plaats onafhankelijk werken, binnen de afspraken van het team.
•    Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station van Den Haag.

Reageren

Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Wij zien je reactie graag 22 maart 2024 tegemoet via onze sollicitatiepagina naar vacatures@ipo.nl,   onder vermelding van ‘Beleidsadviseur R&L’.

Informatie
Over de inhoud van de opdracht kun je bellen met Michel Schoemaker, teammanager, telefoonnummer 06-28267040.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.