Je bent hier: Home | Zero Emissie Conferentie 2019

Zero Emissie Conferentie 2019

Zowel in het busvervoer als in de stadslogistiek is veel beweging rondom zero emissie. Om deze werelden dichter bij elkaar te brengen, organiseren OV-Magazine, Biind en haar partners op 31 oktober de Zero Emissie Conferentie 2019 in Den Haag.

 

Bestuurlijke convenanten en akkoorden leggen de lat hoog en het recent gesloten Klimaatakkoord geeft de transitie extra gewicht: vóór 2025 moeten alle nieuwe bussen én moet al het binnenstedelijke goederenvervoer binnen aangesloten gemeenten ‘uitstootvrij aan de uitlaat’ rijden.

In diverse gemeenten en regio’s worden ervaringen opgedaan en eerste resultaten geboekt. Tegelijkertijd lopen verantwoordelijken voor beleid, aanleg, beheer en realisatie aan tegen knelpunten in de laadinfrastructuur, wet- en regelgeving, draagvlak, (voertuig)innovatie, bestuurlijke ambities, integrale aanpak en meer.

Werelden verbinden
Onder leiding van dagvoorzitter Marc Maartens brengen we de werelden van busvervoer en stadslogistiek een stap dichter bij elkaar rond kernvragen waar beide sectoren mee te maken hebben of waar ze samen verantwoordelijk voor zijn.

We willen de belangrijkste knelpunten agenderen en bespreken, oplossingen een podium bieden en koplopers, beleidsmakers en innovatoren verbinden. Zodat we met nog meer kennis, inzichten en inspiratie onze doelstellingen kunnen gaan realiseren in de komende periode.

Het programma

Het volledige programma is hier te zien.

Voor wie?
De conferentie is een kennis-, netwerk- en inspiratie-evenement voor professionals op het gebied van zero emissie busvervoer en stadslogistiek, zoals beleidsmakers bij Rijk, provincie en gemeenten, energiebedrijven, toeleveranciers, adviesbureaus, vervoerders en concessieverleners.

Aanmelden
Deelnamekosten inclusief de sessies, lunch en netwerkborrel op het Zero Emissie Inspiratieplein bedragen € 195,-. Leden van OV-magazine en Biind ontvangen € 50,- korting.

U kunt zich hier aanmelden voor deze conferentie.

Facts & Figures
Donderdag 31 oktober 2019
The Hague Conference Centre (New Babylon)
Anna van Buerenplein 29
2595 DA Den Haag

Partner worden?
Ben je als kennisinstituut, leverancier/innovator, adviseur of op een andere manier betrokken bij zero emissie vraagstukken in de mobiliteitswereld? Informeer dan naar de mogelijkheden om als partner aan te sluiten bij het netwerk. Om zo je kennis in te brengen, visie te delen en producten en diensten te delen met je doelgroep. Edwin Benning (edwin@biind.nl) en Lian Keizer (lian@biind.nl) vertellen je graag meer.

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert