Je bent hier: Home | Masterclass Ontwikkelen met Draagvlak

Masterclass Ontwikkelen met Draagvlak

Breed gedragen plannen maken, dat willen we allemaal. Positieve energie, snelle procedures en excellente ontwerpen ook. Maar hoe doe je dat? 

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet geeft de gemeente enerzijds ruimte om lokale afwegingen te maken, anderzijds worden de initiatiefnemers uitgedaagd om de belangen van direct betrokkenen al in een vroeg stadium mee te nemen. Maar hoe doe je dat in een multi-stakeholder omgeving met tegenstrijdige belangen?

Masterclass over het proces

De Masterclass Ontwikkelen met Draagvlak gaat over het ontwerpen van een excellent omgevingsproces in een complexe stakeholderproblematiek met conflicterende belangen bij planontwikkeling. Je krijgt inzicht in de nodige kennis en strategie. Daarbij word je uitgedaagd om met behulp van hun eigen casussen te oefenen met deze kennis en strategie. Casussen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Een plan voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van een openbare ruimte project
 • Een stedenbouwkundige kader voor een plan- of gebiedsontwikkeling
 • Een ontwerp voor en de uitstraling van een gebouw 
 • Een selectieproces voor een ontwerp samen met stakeholders 

Modules

Je doorloopt een drietal modules:

Module 1: Ontwikkelen met Draagvlak volgens het Kersenboommodel
In module 1 wordt het Kersenboommodel toegelicht en oefen je met de toepassing ervan. Het Kersenboommodel gaat uit van een grondige analyse van zogenaamde acteerniveaus. De vier acteerniveaus zijn:

 • de inhoud, 
 • het systeem, 
 • de interactie 
 • en de beleving. 

Je leert deze niveaus te onderscheiden en te analyseren en op basis daarvan een geslaagde procesaanpak op te stellen. Er wordt ingegaan op hoe je harde kaders, zoals de grondexploitatie en juridische procedures, integreert met de zachte elementen, zoals eigenaarschap en samenwerkingsbereidheid. Daarna ga je oefenen met zelf-ingebrachte-casussen.

Module 2: Ontwikkelen met Draagvlak, verdieping  Rollen en Competenties
In module 2 van deze Masterclass worden verschillende rollen en de daar-aan-gerelateerde- competenties inzichtelijk gemaakt. Deze rollen zijn: projectleiders, ontwerpers en deelnemers. De competenties die worden behandeld zijn onder meer mediëren, besluitvormingstools toepassen, omgaan-met-weerstand, het bevorderen van kwaliteit, het bevorderen van eigenaarschap, draagvlak creëren en omgaan met participatiemoeheid. Je gaat deze competenties oefenen aan de hand van zelf-ingebrachte-casussen.

Module 3: Ontwikkelen met Draagvlak, verdieping Instrumenten
In module 3 worden de instrumenten toegelicht die een optimale procesaanpak garanderen. Bijvoorbeeld de fysieke bijeenkomsten maar ook digitale tools. Daarbij worden de kansen en bedreigingen per instrument in kaart gebracht en toegelicht wanneer deze het beste kunnen worden ingezet. Aan de hand zelf-ingebrachte-casussen leer je om deze instrumenten adequaat in te zetten.

Voor wie is de masterclass bedoeld?

De masterclass is bedoeld voor projectleiders van gemeenten, commerciële- en maatschappelijke projectontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen.

Wat kun je als je de masterclass hebt gevolgd?

Als je de masterclass hebt gevolgd kun je een zorgvuldig omgevingsproces inrichten. Je weet wat je in de verschillende fases nodig hebt om tot een excellente uitvoering te komen.

Door wie wordt de masterclass gegeven?

De masterclass wordt gegeven door Caro Niestijl en Gerhard Rekvelt van Servicewise. Caro Niestijl is opgeleid als architect aan de TU Delft, bouwkunde en mediator. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring met interveniëren in complexe binnenstedelijke opgaves. Caro Niestijl is de bedenker van het Kersenboommodel en wordt als specialist en coach ingehuurd door gemeentes, commerciële- en maatschappelijke projectontwikkelaars. Daarnaast is Caro commissaris bij woningcorporaties. Het didactisch deel is ontwikkeld door Gerhard Rekvelt. Gerhard is didacticus en heeft 15 jaar ervaring in ervaringsgericht leren in het hoger onderwijs. Daarnaast is Gerhard moderator voor Servicewise.

Facts & Figures

 • Datum: 10 september
 • Tijden: 10.00 – 16.30
 • Locatie: Gebouw Factor IJ, Grasweg 49, 1031 HX Amsterdam
 • Tarief: € 295,- (leden van Biind, excl. BTW) of € 395,- (niet-leden, excl. BTW), inclusief lunch

Aanmelden

 

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert