Rondetafel - Vervoersarmoede integraal aanpakken

okt6
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat iedereen zich kan verplaatsen met fiets, auto of bus. Toch is het dat niet. Vervoersarmoede is een toenemend probleem.

Tijdens de rondetafel over Vervoersarmoede gaan we vanuit verschillende invalshoeken op zoek naar concrete acties en maatregelen om er iets aan te doen. Er is al veel geprobeerd, met wisselend succes. Vaak komen de initiatieven vanuit het mobiliteitsdomein. Logisch, maar het is interessant om te kijken of er andere mogelijkheden zijn.

Zijn er kansen te zien in een programma voor klimaatadaptatie? Wat kan het sociaal domein betekenen? En zorgt een andere inrichting van de buitenruimte misschien wel voor een andere beleving van mobiliteit? 

Deelname aan de rondetafel gebeurt op uitnodiging. Interesse om mee te praten? Stuur een mailtje naar manon@biind.nl en leg uit waarom je denkt dat je een waardevolle bijdrage hebt aan het gesprek.

Rondetafel

Datum / tijd

6 oktober 2022
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_meOnline