Biind Bites - Toekomstbestendige leefomgeving

mei11

Onze fysieke leefomgeving staat onder druk. Zeespiegelstijging, de biodiversiteitscrisis, opwarming van de aarde, het volle energienet. Het zijn maar een paar voorbeelden van zaken die onze huidige manier van leven serieus bedreigen. De mens is veerkrachtig, kan zich aanpassen. Maar om ervoor te zorgen dat we minstens hetzelfde niveau van welzijn en welvaart behouden, moeten we nu handelen. We moeten op zoek naar aanpassingen die onze fysieke leefomgeving toekomstbestendig maken. Zodat ook volgende generaties een fijn leven kunnen hebben. 

In veel gevallen is de techniek er al. We kunnen circulair bouwen, we kunnen energie opwekken uit zon en wind. De snelheid waarmee dat gebeurt laat te wensen over. Onwil? Of zijn de oplossingen die er zijn niet makkelijk genoeg? Netflix is er pas een paar jaar, toch zijn er miljoenen mensen met een abonnement. Gemak dient de mens. Is dat zelfs zo als het water ons bijna letterlijk aan de lippen staat? Of is meer sturing, of zelfs dwang, vanuit de overheid nodig? 

Een toekomstbestendige leefomgeving heeft innovatie nodig, maar ook gedragsverandering. 

 

Biind Bites

Datum / tijd

11 mei 2023
Aanvang: 12.30 uur

Locatie

near_meOnline