Biind Bites - Bereikbare Stad

jun22

De inrichting van Nederland, met een paar grotere steden en heel veel middelgrote en kleinere steden, zorgt ervoor dat mensen relatief ver van hun werk en andere noodzakelijke bestemmingen af wonen. Best veel mensen wonen niet in dezelfde stad als dat ze werken of waar een ziekenhuis of zelfs basisvoorzieningen als onderwijs of een supermarkt is. Daarvoor is de auto vaak de handigste, comfortabelste én snelste optie. In tegenstelling tot andere landen, waar meer mensen in een metropool wonen en het ov gebruiken om op plek van bestemming te komen. Denk aan New York, Parijs of Hong Kong. 

Het gevolg van die inrichting is dat er veel dagelijkse files staan, zowel binnen als buiten de stad. Nu er de komende jaren duizenden woningen bij moeten komen, liefst binnenstedelijk, komt de bereikbaarheid van onze steden nog verder onder druk te staan. Dat vraagt om nieuwe oplossingen, zowel op het vlak van ruimtelijke inrichting als mobiliteit. 

Mobiliteitshubs, groot en klein, zullen hoogstwaarschijnlijk een rol van betekenis gaan spelen. Maar wie neemt de regie, wie is verantwoordelijk? Wat wordt de rol van lopen en fietsen in een steeds verder verdichtende stad? Hoe blijven steden bereikbaar vanaf het platteland nu het ov-aanbod steeds verder verschraalt? En is deelmobiliteit toegankelijk genoeg voor degenen met een niet zo dikke portemonnee?  

In hoeverre kan thuiswerken worden afgedwongen? Wat is de rol van werkgevers hierin, maar ook bij het stimuleren van alternatief vervoer ten opzichte van de auto.  

Overheid, werkgevers en projectontwikkelaars zullen samen moeten werken bij het maken van plannen. Het kan niet zo zijn dat in een nieuwe wijk een lage parkeernorm geldt, maar dat er geen alternatief wordt geboden. Hetzelfde geldt voor het voorzieningenniveau. Wanneer supermarkt, school en huisarts om de hoek zijn, hoef je ook geen auto te hebben om daar te komen. Ambulante voorzieningen kunnen een oplossing zijn, in hoeverre gebeurt dit al? 

Biind Bites

Datum / tijd

22 juni 2023
Aanvang: 12.30 uur

Locatie

near_meOnline